Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH THUẬN THAM GIA THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO TRONG HOẠT ĐỘNG HIỆU CHUẨN

05/04/2024 125 lượt xem

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là hoạt động hết sức cần thiết, nhằm đánh giá năng lực thực tế của phòng thí nghiệm để nâng cao tính đúng đắn của kết quả và sự công nhận lẫn nhau về kết quả của phép đo lường hoặc thử nghiệm. Kết quả TNTT/so sánh liên phòng cũng là cơ sở về năng lực của các phòng thử nghiệm, phòng đo lường để tổ chức chứng nhận, công nhận xem xét khi đánh giá.

Trong năm 2023 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận đã tham gia và đạt 02 chương trình thử nghiệm thành thạo trong hoạt động hiệu chuẩn.

Lĩnh vực khối lượng:

Trung tâm đã tham gia TNTT Hiệu chuẩn Cân phân tích (max: 220g, d= 0,01 mg) do Viện đo lường Việt Nam (VMI) tổ chức. Có tất cả 22 phòng thí nghiệm tham gia, trong đó có các phòng thí nghiệm như: Quatest 3, SMEQ, CASE, SMETEST....

Lĩnh vực nhiệt:

Trung tâm đã tham gia TNTT Hiệu chuẩn Tủ ấm ở 37 oC (tủ ấm Memmert IN 55) do Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký tổ chức với 12 phòng thí nghiệm tham gia.

Kết quả các chương trình TNTT giúp khẳng định năng lực của Trung tâm trong hoạt động hiệu chuẩn và thực hiện đúng quy định, đáp ứng theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 - Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Hữu Tân

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top