Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH THUẬN.

03/07/2024 60 lượt xem

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (tại đây).

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top