Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Thử nghiệm hiện trường

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát
2 Phương pháp thử nghiệm xác định môđun đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép lớn
3 Xác định môđun đàn hồi “E” chung của áo đường bằng cần Ben kelman
4 Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và sung bật nảy để xác định cường độ nén của bêtông
5 Xác định cường độ bêtông bằng sung bật nảy
6 Đo điện trở tiếp đất
7 Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top