Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Hỗn hợp bê tông và bêtông nặng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ sục của hỗn hợp bê tông
2 Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông
3 Xác định độ tách nước, tách vữa
4 Xác định khối lượng riêng bê tông
5 Xác định độ hút nước
6 Xác định độ mài mòn của bê tông
7 Xác định khối lượng thể tích
8 Xác định giới hạn bền khi nén
9 Xác định giới hạn bền kéo khi uốn

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top