Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI BÁN LẺ NĂM 2024

02/07/2024 131 lượt xem

Nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đo lường cấp huyện, kiểm soát tốt hoạt động đo lường trong thương mại bán lẻ tại các chợ, khu du lịch, trung tâm thương mại trong 6 tháng cuối năm 2024, ngày 25/6/2024 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Chi cục) có Công văn số 119/CCTĐC-NV1 về tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ năm 2024.

Theo đó, Chi cục đề nghị các Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Tuyên truyền các quy định về đo lường như thực hiện cân đúng, cân đủ, sử dụng phương tiện đo trong thương mại bán lẻ phải đảm bảo yêu cầu về đo lường (phương tiện đo phải được kiểm định, còn hiệu lực kiểm định).

Tổng hợp nhu cầu đăng ký kiểm định cân của các tiểu thương, hộ kinh doanh, người bán hàng; xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm định cân các loại tại chợ, khu du lịch, trung tâm thương mại trên địa bàn quản lý. Các đơn vị có thể 2 chủ động gửi văn bản phối hợp về Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục (địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, P.Xuân An, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, ĐT: 0252.3822390) để thống nhất kế hoạch về thời gian, địa điểm và chi phí kiểm định.

Tăng cường trách nhiệm của Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại đối với hoạt động đo lường theo quy định tại Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Rà soát các trạm cân đối chứng đã được lắp đặt đưa vào sử dụng tại địa bàn quản lý: Bố trí kinh phí để thực hiện duy trì, nâng cấp, sửa chữa những trạm cân cũ, hư hỏng và xây dựng mới trạm cân đối chứng theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; kiểm định lại cân đối chứng khi hết hiệu lực kiểm định; đồng thời thường xuyên tuyên truyền các địa điểm đặt trạm cân đối chứng trên địa bàn quản lý để người dân được biết, sử dụng khi có tranh chấp, khiếu nại về đo lường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận để được hướng dẫn cụ thể./.

Hữu Tân

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top