Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nhựa bitum

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ kim lún
2 Xác định độ kéo dài
3 Xác định điểm hoá mềm (phương pháp vòng và bi)
4 Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland
5 Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt
6 Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene
7 Xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer)
8 Xác định độ dính bám đối với đá

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top