Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Phân tích hoá nước cho xây dựng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định hàm lượng cặn không tan
2 Xác định hàm lượng muối hoà tan
3 Xác định độ pH
4 Xác định hàm lượng ion clorua (Cl-)
5 Xác định hàm lượng ion sunfat (SO42-)
6 Xác định tổng số canxi và magiê (độ cứng toàn phần)
7 Xác định hàm lượng COD

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top