Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước biển

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 pH
1.2 Ôxy hòa tan (DO)
1.3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
1.4 Amoni (NH4+ tính theo N)
1.5 Phosphat (PO43- tính theo P)
1.6 Florua (F-)
1.7 Xyanua (CN-)
1.8 Asen (As)
1.9 Cadimi (Cd)
1.10 Chì (Pb)
1.11 Crom VI (Cr6+)
1.12 Tổng Crom
1.13 Đồng (Cu)
1.14 Kẽm (Zn)
1.15 Mangan (Mn)
1.16 Sắt (Fe)
1.17 Thủy ngân (Hg)
1.18 Aldrin
1.19 Benzene hexachloride (BHC)
1.20 Dieldrin
1.21 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)
1.22 Heptachlor & Heptachlorepoxide
1.23 Tổng Phenol
1.24 Tổng dầu mỡ khoáng
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 Coliform

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top