Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Phân tích hoá xi măng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định hàm lượng mất khi nung
2 Xác định hàm lượng silic đioxit (SiO2)
3 Xác định hàm lượng sắt III oxit (Fe2O3)
4 Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3)
5 Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO)
6 Xác định hàm lượng magie oxit (MgO)
7 Xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxit (SO3)
8 Xác định hàm lượng clorua (Cl-)
9 Xác định hàm lượng kali oxit (K2O) và natri oxit (Na2O)

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top