Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Thủy sản

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Cảm quan
2 Chỉ số axit trong dầu cá
3 Định tính hydro sunphua (H2S)
4 Định tính Urê (ngoại trừ nước mắm)
5 Hàm lượng natri clorua (NaCl)
6 Hàm lượng nitơ amoniac
7 Hàm lượng nitơ tổng và protein thô
8 Hàm lượng acid (tính theo acid acetic)
9 Hàm lượng kim loại nặng (P, K, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, Sb, Pb, Cd, Sb, Hg, As, ...)
10 Hàm lượng Natri Borat (hàn the) định tính
11 Hàm lượng Nitơ - Acid amin
12 Hàm lượng nước (ẩm)
13 Hàm lượng SO2
14 Hàm lượng tro
15 Năng lượng
16 Hàm lượng tro không tan trong HCl (Hàm lượng cát sạn)
17 Bacillus cereus
18 Clostridium perfringens
19 Coliform tổng (khuẩn lạc)
20 Coliform tổng (MPN)
21 Định lượng tổng số bào tử nấm men, nấm mốc
22 Enterobateriaceae
23 Escherichia coli (khuẩn lạc)
24 Escherichia coli (MPN)
25 Listeria
26 Pseudomonas aeruginosa
27 Salmonella
28 Shigella
29 Staphylococcus aureus
30 Staphylococci coagulase (+)
31 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
32 Vibrio cholera
33 Vibrio parahaemolyticus

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top