Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Cốt liệu cho bê tông và vữa

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định thành phần cỡ hạt
2 Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước
3 Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn
4 Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng
5 Xác định độ ẩm
6 Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
7 Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ
8 Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc
9 Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn
10 Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles
11 Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn
12 Xác định hàm lượng clorua
13 Xác định hàm lượng sunfat và sunfit
14 Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá
15 Xác định hàm lượng mica

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top