Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước uống đóng chai

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 Stibi (Antimon) (Sb)
1.2 Arsen (As)
1.3 Bari (Ba)
1.4 Bor (B)
1.5 Bromat
1.6 Cadmi (Cd)
1.7 Clor dư
1.8 Clorat
1.9 Clorit
1.10 Crom (Cr)
1.11 Đồng (Cu)
1.12 Cyanid
1.13 Fluorid (F-)
1.14 Chì (Pb)
1.15 Mangan (Mn)
1.16 Thủy ngân (Hg)
1.17 Molybden (Mo)
1.18 Nickel (Ni)
1.19 Nitrat (NO3-)
1.20 Nitrit (NO2-)
1.21 Selen (Se)
1.22 Hoạt độ phóng xạ Alpha
1.23 Hoạt độ phóng xạ Beta
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 E. coli
2.2 Coliform tổng số
2.3 Coliform chịu nhiệt
2.4 Streptococci feacal
2.5 Pseudomonas aeruginosa
2.6 Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top