Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 Stibi (Antimol) (Sb)
1.2 Arsen (As)
1.3 Bari (Ba)
1.4 Borat
1.5 Cadmi (Cd)
1.6 Crom (Cr)
1.7 Đồng (Cu)
1.8 Cyanid
1.9 Fluorid (F-)
1.10 Chì (Pb)
1.11 Mangan (Mn)
1.12 Thủy ngân (Hg)
1.13 Nickel (Ni)
1.14 Nitrat, tính theo ion Nitrat
1.15 Nitrit, tính theo ion Nitrit
1.16 Selen (Se)
1.17 Các chất hoạt động bề mặt
1.18 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCB (Polyclo biphenyl)
1.19 Dầu khoáng
1.20 Các hydrocarbon thơm đa vòng
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 E. coli
2.2 Coliform tổng số
2.3 Coliform chịu nhiệt
2.4 Streptococci feacal
2.5 Pseudomonas aeruginosa
2.6 Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top