Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước thải sinh hoạt

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 pH
1.2 BOD5 (20 độ C)
1.3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
1.4 Tổng chất rắn hòa tan
1.5 Sunfua (Tính theo H2S)
1.6 Amoni (Tính theo N)
1.7 Nitrat (NO3-) (Tính theo N))
1.8 Dầu mỡ động, thực vật
1.9 Tổng các chất hoạt động về mặt
1.10 Phosphat (Tính theo P)
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 Coliform tổng số

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top