Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước cấp, nuôi trồng thủy sản (Nước lợ)

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 Ôxy hòa tan (DO)
1.2 pH
1.3 Độ mặn
1.4 Độ kiềm
1.5 Amoni (NH3)
1.6 Hydro Sulfua (H2S)
1.7 Nhiệt độ
1.8 Chất rắn lơ lửng (TSS)
1.9 Cyanua (CN-)
1.10 Dầu mỡ tổng
1.11 Amoni (Tính theo N)
1.12 Phosphat
1.13 Arsen (As)
1.14 Chì (Pb)
1.15 Thủy Ngân (Hg)

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top