Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Quan trắc Môi trường Lao động

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các yếu tố vi khí hậu
1.1 Nhiệt độ
1.2 Độ ẩm
1.3 Tốc độ gió
1.4 Bức xạ nhiệt
2 Các yếu tố vật lý
2.1 Ánh sáng
2.2 Tiếng ồn theo dải tần
2.3 Rung chuyển theo dải tần
2.4 Vận tốc rung đứng hoặc rung ngang
2.5 Phóng xạ
3 Yếu tố bụi
3.1 Bụi toàn phần
3.2 Bụi hô hấp
3.3 Bụi thông thường
3.4 Bụi kim loại (chì)
4 Yếu tố hơi khí độc
4.1 NO2
4.2 SO2
4.3 H2S
4.4 NH3
4.5 CO
4.6 CO2
4.7 Benzen và các hợp chất (Toluene, Xylene)

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top