Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Văn bản
Tiêu đề Tải về

Danh sách TTHC giải quyết tại đơn vị

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý II năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Qúy I năm 2023

Mở rộng phạm vi hoạt động quan trắc môi trường lao động

Quyết định công nhận HTQLCL phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017

Quyết định chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường

Quy trình giải quyết TTHC (Mã số TTHC 1.008377 và 1.008379)

Quyết định công bố TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 2023

Mở rộng phạm vi hoạt động Quan trắc môi trường lao động

Quyết định Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Văn bản công bố đủ điều kiện Quan trắc Môi trường Lao động

Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy Chứng nhận Quan trắc VIMCERTS 129

Chứng chỉ công nhận phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO 17025:2015

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Đơn đăng ký kiểm định cột đo xăng dầu

Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Top