Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Muối

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định hàm lượng ẩm
2 Xác định hàm lượng chất không tan trong nước
3 Xác định hàm lượng ion Canxi (Ca2+)
4 Xác định hàm lượng ion magiê (Mg2+)
5 Xác định hàm lượng ionsunphat (SO42-)
6 Xác định hàm lượng Iốt
7 Xác định hàm lượng kim loại nặng (P, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd, As, Hg, ...)
8 Xác định hàm lượng NaCl

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top