Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

NỘI DUNG TÀI LIỆU PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH THUẬN

03/07/2024 143 lượt xem

Thông báo nội dung tài liệu phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (tại đây).

Bài viết cùng chuyên mục
Top