Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Dịch vụ

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Thuận thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước của các Bộ ngành; đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tổ chức và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về các Dịch vụ của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Bình Thuận như sau đây:

 

Top