Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Không khí xung quanh

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ ồn
2 Xác định độ rung
3 Xác định hàm lượng bụi lơ lửng
4 Xác định hàm lượng NH3
5 Xác định hàm lượng CO2
6 Xác định hàm lượng SO2
7 Xác định hàm lượng NO2
8 Xác định hàm lượng H2S
9 Xác định hàm lượng CO
10 Xác định hàm lượng Axit clohydric
11 Xác định hàm lượng Chì
12 Xác định hàm lượng Cadimi
13 Nhiệt độ
14 Độ ẩm
15 Ánh sáng, Tốc độ gió
16 Đo liều phóng xạ

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top