Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Đất

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định Canxi trao đổi
2 Xác định độ chua trao đổi
3 Xác định độ dẫn điện riêng
4 Xác định dung tích hấp thụ
5 Xác định hàm lượng Kali tổng số
6 Xác định hàm lượng Kali dễ tiêu
7 Xác định hàm lượng kim loại nặng (P, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd, As, ...)
8 Xác định hàm lượng photpho dễ tiêu
9 Xác định hệ số khô kiệt
10 Xác định nhôm di động
11 Xác định Nitơ dễ tiêu
12 Xác định pH H2O
13 Xác định pH KCl
14 Xác định sắt di động
15 Xác định tổng bazơ trao đổi
16 Xác định tổng Canxi, Magiê trao đổi
17 Xác định tổng số chất hữu cơ
18 Xác định tổng số Kali
19 Xác định tổng số Nitơ tổng
20 Xác định tổng số photpho
21 Bacillus cereus
22 Clostridium perfringens
23 Coliform tổng (khuẩn lạc)
24 Coliform tổng (MPN)
25 Định lượng tổng số bào tử nấm men, nấm mốc
26 Enterobateriaceae
27 Escherichia coli (khuẩn lạc)
28 Escherichia coli (MPN)
29 Listeria
30 Pseudomonas aeruginosa
31 Salmonella
32 Shigella
33 Staphylococcus aureus
34 Staphylococci coagulase (+)
35 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
36 Vibrio cholera
37 Vibrio parahaemolyticus

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top