Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Phân bón

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định axit humic
2 Xác định axit fulvic
3 Xác định hàm lượng nước
4 Xác định hàm lượng Biuret
5 Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ
6 Xác định hàm lượng clorua
7 Xác định hàm lượng nitơ tổng
8 Xác định hàm lượng K2O hữu hiệu
9 Xác định hàm lượng K2O tổng số
10 Xác định hàm lượng lưu huỳnh
11 Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu
12 Xác định hàm lượng P2O5 tổng
13 Xác định kim loại nặng (P, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd,...)
14 Xác định pH
15 Vi sinh vật cố định đạm
15.1 VSV cố định đạm kị khí –Clostridium
15.2 VSV cố định đạm sống cộng sinh - Bradyrhizobium & Rhizobium
15.3 VSV cố định đạm sống hội sinh –Azospirillum
15.4 VSV cố định đạm tự do – Azotobacter
15.5 VSV cố định đạm tự do – Enterobacter
15.6 VSV cố định đạm tự do – Klebsiella
15.7 VSV cố định đạm – Arthrobacter
16 Vi sinh vật phân giải xenlulo
16.1 Vi khuẩn phân giải xenlulo (Môi trường Hans)
16.2 Vi sinh vật phân giải xenlulo kị khí (Môi trường Muller)
16.3 Xạ khuẩn phân giải xenlulo (Môi trường Gauze)
17 Vi sinh vật phân giải photpho
17.1 VSV phân giải hợp chất photpho hữu cơ khó tan
17.2 VSV phân giải hợp chất photpho vô cơ khó tan
18 Trichoderma

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top