Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước mắm công bố

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 Cảm quan
1.2 pH
1.3 Natri Clorua (NaCl)
1.4 Nitơ tổng
1.5 Nitơ amoniac
1.6 Nitơ acid amin
1.7 Cadimi (Cd)
1.8 Chì (Pb)
1.9 Arsen (As)
1.10 Thủy ngân (Hg)
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 Clostridium perfringens
2.2 Coliform tổng
2.3 Escherichia coli
2.4 Salmonella
2.5 Staphylococcus aureus
2.6 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
2.7 Vibrio parahaemolyticus
3 Phụ gia, chất bảo quản
3.1 Aspartame (951)
3.2 Acesulfame K
3.3 Monosodium L - Glutamate (621)
3.4 Disodium 5' - Guanilate (627)
3.5 Disodium 5' - Inosinate (631)
3.6 Potassium Sorbate (202)
3.7 Sodium Benzoate (211)
3.8 Caramel (150a)
3.9 Citric acid
3.10 Glycine (640)

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top