Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Vữa xây dựng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ lưu động của vữa tươi
2 Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi
3 Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn
4 Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đông rắn
5 Xác định độ hút nước của vữa đã đông rắn

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top