Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nông sản

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Cảm quan
2 Độ Brix
3 Hàm lượng acid hữu cơ
4 Hàm lượng đường khử
5 Hàm lượng đường tổng
6 Xác định hàm lượng nước
7 Xác định hàm lượng béo
8 Xác định hàm lượng kim loại nặng (P, K, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, Pb, Cd, As, Hg...)
9 Xác định hàm lượng tro
10 Xác hàm lượng tro không tan trong HCl
11 Xác định hàm lượng xơ
12 Bacillus cereus
13 Clostridium perfringens
14 Coliform tổng (khuẩn lạc)
15 Coliform tổng (MPN)
16 Định lượng tổng số bào tử nấm men, nấm mốc
17 Enterobateriaceae
18 Escherichia coli (khuẩn lạc) Có kết quả trong 24h
19 Escherichia coli (MPN)
20 Listeria
21 Pseudomonas aeruginosa
22 Salmonella
23 Shigella
24 Staphylococcus aureus
25 Staphylococci coagulase (+)
26 Tổng số vi sinh vật hiếu khí
27 Vibrio cholera
28 Vibrio parahaemolyticus

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top