Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Ban lãnh đạo

09/01/2019 597 lượt xem

1. GIÁM ĐỐC: Ông Lương Đình Quát

Điện thoại: 0252.3 699 699

Email: quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động, kết quả công tác của đơn vị về thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực được giao.

- Chủ tài khoản thứ nhất.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:

  + Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn;

  + Hoạt động kiểm định - an toàn vật liệu xây dựng;

  + Ký giấy chứng nhận kiểm định - hiệu chuẩn;

  + Công tác quản lý tài chính;

  + Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị;

  + Hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng;

  + Hoạt động của Cửa hàng cung cấp, sửa chữa phương tiện đo;

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL và Giám đốc sở KH&CN giao.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà Ngô Minh Toàn

Điện thoại: 0252.3 822 390

Email: toannm@skhcn.binhthuan.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện các công việc của Trung tâm KTTCĐLCL theo uỷ quyền khi Giám đốc Trung tâm đi công tác, vắng mặt tại đơn vị trong thời gian dài ngày và báo cáo kết quả xử lý công việc với Giám Đốc.

- Chủ tài khoản thứ 2.

- Giúp Giám đốc Trung tâm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các mặt công tác:

  + Hoạt động thử nghiệm hoá, sinh;

  + Hoạt động chứng nhận, đào tạo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

  + Đại diện chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và TCVN ISO 9001;

  + Ký các kết quả thử nghiệm;

  + Ký giấy chứng nhận Kiểm định Hiệu chuẩn trong trường hợp Giám đốc vắng mặt tại Trung tâm.

- Các công tác khác do Giám đốc Trung tâm giao;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và cấp trên về lĩnh vực công tác được phân công và uỷ quyền.

Bài viết cùng chuyên mục
  • Chính sách Chất lượng

    CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cam kết:
  • Các phòng ban

    1/ Phòng Hành chính (Nhận và trả kết quả) - Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Điện thoại: 0252. 3 822 390 - Chức năng - nhiệm vụ:
  • Giới thiệu chung

    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế: Binh Thuan Technical Center of Standards Metrology and Quality Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận.
Top