Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Các phòng ban

09/01/2019 3135 lượt xem

1) Phòng Hành chính 

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Điện thoại: 0252. 3 822 390

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Huyền Trâm - Điện thoại: 0252. 3 822 390

2) Phòng Thử nghiệm

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Tín - Điện thoại: 0252. 3 822 390

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa - Điện thoại: 0252. 3 822 390

3) Phòng Kiểm định

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hữu Tân  -  Điện thoại: 0252. 3 822 390

Bài viết cùng chuyên mục
  • Chính sách Chất lượng

    CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cam kết:
  • Ban lãnh đạo

    1. GIÁM ĐỐC: Ông Lương Đình Quát Điện thoại: 0252.3 699 699 Email: quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn
  • Giới thiệu chung

    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế: Binh Thuan Technical Center of Standards Metrology and Quality Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận.
Top