Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Chính sách Chất lượng

11/01/2019 2503 lượt xem

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

       Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cam kết:

1. Thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước;

2. Phục vụ khách hàng là tiêu chí hàng đầu;

3. Duy trì tính hiệu lực và cải tiến liên tục HTQLCL nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ,đáp ứng tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

4. Đảm bảo kết quả thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩnluôn chính xác;

5. Thấu hiểu và thực hiện đúng nội dung chính sách đề ra trong từng viên chức, người lao động.

Chính sách chất lượng này luôn được xem xét và điều chỉnh nhằm bảo đảm tính liên tục và thích ứng chức năng nhiệm vụ từng thời kỳ và sự phát triển của Trung tâm.

Bài viết cùng chuyên mục
  • Các phòng ban

    1/ Phòng Hành chính (Nhận và trả kết quả) - Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Điện thoại: 0252. 3 822 390 - Chức năng - nhiệm vụ:
  • Ban lãnh đạo

    1. GIÁM ĐỐC: Ông Lương Đình Quát Điện thoại: 0252.3 699 699 Email: quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn
  • Giới thiệu chung

    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế: Binh Thuan Technical Center of Standards Metrology and Quality Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận.
Top