Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Ban lãnh đạo

09/01/2019 3466 lượt xem

1. GIÁM ĐỐC: Ông Lương Đình Quát

    Điện thoại: 0252. 3 699 699

     Email: quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn

     - Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng và theo chức năng nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động, kết quả công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

     - Chủ tài khoản thứ nhất.

     - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các mặt công tác: 

         + Tổ chức, hành chính, nhân sự, thi đua - khen thưởng và kỷ luật;

         + Công tác tài chính;

         + Hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

         + Hoạt động thử nghiệm hóa, sinh; đảm bảo kết quả thử nghiệm;

     - Trưởng Ban Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của Trung tâm;

     - Trưởng Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và TCVN ISO 9001.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL và Giám đốc Sở KH&CN giao.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Hoàng Bảo Tâm

     Điện thoại: 0252. 3 822 390

      Email: tamnhb@skhcn.binhthuan.gov.vn

      - Thay mặt Giám đốc Trung tâm điều hành công việc khi Giám đốc Trung tâm đi công tác hoặc uỷ quyền và báo cáo kết quả xử lý công việc với Giám đốc Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và ủy quyền.

      - Chủ tài khoản thứ hai.

      - Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các mặt công tác:

        + Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; thử nghiệm xây dựng;

        + Quản lý tài sản, trang thiết bị; công tác đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị;

        + Hoạt động tham gia đấu thầu dịch vụ theo chức năng;

        + Hoạt động chứng nhận, đào tạo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

        + Duyệt các kết quả thử nghiệm trong trường hợp Giám đốc vắng mặt tại Trung tâm;

        + Phó trưởng Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và TCVN ISO 9001.

      - Các công tác khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Bài viết cùng chuyên mục
  • Chính sách Chất lượng

    CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cam kết:
  • Các phòng ban

    1/ Phòng Hành chính (Nhận và trả kết quả) - Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Điện thoại: 0252. 3 822 390 - Chức năng - nhiệm vụ:
  • Giới thiệu chung

    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế: Binh Thuan Technical Center of Standards Metrology and Quality Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận.
Top