Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Vữa xây dựng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ lưu động của vữa tươi
2 Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi
3 Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn
4 Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đông rắn
5 Xác định độ hút nước của vữa đã đông rắn

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top