Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Thử nghiệm hiện trường

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát
2 Phương pháp thử nghiệm xác định môđun đàn hồi “E” nền đường bằng tấm ép lớn
3 Xác định môđun đàn hồi “E” chung của áo đường bằng cần Ben kelman
4 Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và sung bật nảy để xác định cường độ nén của bêtông
5 Xác định cường độ bêtông bằng sung bật nảy
6 Đo điện trở tiếp đất
7 Thí nghiệm cắt cánh hiện trường

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top