Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Phân tích hoá xi măng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định hàm lượng mất khi nung
2 Xác định hàm lượng silic đioxit (SiO2)
3 Xác định hàm lượng sắt III oxit (Fe2O3)
4 Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3)
5 Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO)
6 Xác định hàm lượng magie oxit (MgO)
7 Xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxit (SO3)
8 Xác định hàm lượng clorua (Cl-)
9 Xác định hàm lượng kali oxit (K2O) và natri oxit (Na2O)

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top