Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Nhựa bitum

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ kim lún
2 Xác định độ kéo dài
3 Xác định điểm hoá mềm (phương pháp vòng và bi)
4 Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland
5 Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt
6 Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene
7 Xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer)
8 Xác định độ dính bám đối với đá

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top