Hotline: (0252) 3 699 699 info@tdcbinhthuan.vn
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Hỗn hợp bê tông và bêtông nặng

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định độ sục của hỗn hợp bê tông
2 Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông
3 Xác định độ tách nước, tách vữa
4 Xác định khối lượng riêng bê tông
5 Xác định độ hút nước
6 Xác định độ mài mòn của bê tông
7 Xác định khối lượng thể tích
8 Xác định giới hạn bền khi nén
9 Xác định giới hạn bền kéo khi uốn

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top