Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

16/08/2019 100 lượt xem

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

Ngày 30/5/2019, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN về Quy định quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Theo đó,Thông tư quy định về bảo đảm an ninh đối với nguồn phóng xạ kín và Pu-239 được sử dụng như nguồn phóng xạ có hoạt độ trên mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép (nguồn phóng xạ) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thông tư gồm 7 điều và quy định về nguyên tắc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; mức an ninh nguồn phóng xạ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sử dụng và lưu giữ; vận chuyển nguồn phóng xạ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 và thay thế  Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT- BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010; Thông tư số 05/2017/TT- BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2017 về quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN.

SởKhoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ trên địa bàn thực hiện Thông tư này.                                                               

    Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top