Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động tháng 8/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

16/08/2019 93 lượt xem

Kết quả hoạt động tháng 8/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Trong tháng 8/2019, bám sát và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch công tác để triển khai hoạt động của đơn vị.Kết quả hoạt động của trung tâm trong tháng 8/2019 như sau:

Trung tâm đã phục vụ đánh giá chuyển đổi, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017; hướng dẫn 3 đơn vị vận hành, áp dụng HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015; thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2019.

Về hoạt động sự nghiệp: T rong tháng,Trung tâm đã thực hiện công tác lấy mẫu giám sát môi trường, phân tích các mẫuan toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường, vật liệu xây dựng,... Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và tổ chức đo điện trở tiếp đất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ: Trung tâm đã cử 1 kiểm định viên tham gia bồi dưỡng về kiểm định trong lĩnh vực dung tích tại TP.HCM.

Nhìn chung trong tháng qua, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không xảy ra sai sót, kết quả trả cho khách hàng đúng theo quy định. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, nhất là của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bám sát kế hoạch thực hiện năm và chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm đã đề ra một số nhiệm vụ trong tháng tới. Cụ thể: tập trung khắc phục các điểm không phù hợp theo báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá Văn phòng Công nhận Chất lượng về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ đánh giá Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; tiếp tục rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo về phân tích Chloramphenicol trong mẫu thủy sản và về phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong sản phẩm thủy sản; tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã.

Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top