Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

25/12/2019 155 lượt xem

Kết quả hoạt động năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các Phòng chuyên môn thực hiện các hoạt động kỹ thuật đúng theo quy định. Kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2109 như sau:

Về công tác tổ chức hành chính: Tổ chức hội nghị viên chức người lao động năm 2018; được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm theo quyết định số 15/QĐ –SKHCN ngày 24/01/2019; tổ chức sắp xếp nhân sự và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính và Phó trưởng phòng Kiểm định; xây dựng đề án vị trí việc làm; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm; xét và công nhận các sáng kiến năm 2019; phân loại và đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với viên chức, người lao động năm 2019; thực hiện tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị  và phục vụ kiểm tra công tác quản lý tài chính hoạt động thu chi dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 25/7/2019 của Sở KH&CN). 

Về công tác đào tạo: Tổ chức đánh giá tay nghề; trong năm đã cử 46 lượt công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Về duy trì chỉ định của các bộ, ngành: Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận gia hạn và mở rộng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP (Quyết định số 74/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)được Bộ Xây dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Giấy chứng nhận số 1148/GCN-BXD ngày 12/8/2019)được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Quyết định số 777.2019/QĐ-VPCNCL ngày 22/10/2019);được Bộ NN&PTNT chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN&PTNT (Quyết định số 346/QĐ-QLCL ngày 29/11/2019)được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, mở rộng trong lĩnh vực kiểm định đối với bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang và tiêu cự kính mắt.

Về kết quả hoạt động sự nghiệp, tính đến tháng 11 năm 2019, Trung tâm đã thực hiện thử nghiệm 5.900 mẫu với 37.150 chỉ tiêu chỉ tiêu phân tích; kiểm định 28.600 lượt phương tiện đo.

Trong năm 2020, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục chủ động trong công tác, phát huy hết năng lực, tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: Tổ chức xét tuyển viên chức theo sự hướng dẫn của Sở Nội Vụ; phấn đấu thu sự nghiệp đạt và vượt kế hoạch giao; được Văn phòng công nhận Chất lượng- bộ Khoa học và Công nghệ duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT; được Bộ Tài nguyên và Môi trường duy trì chỉ định về cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định lại kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường./.

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top