Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

04/10/2019 21 lượt xem

      

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trong tháng 9 tháng đầu năm 2019  bám sát và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đãchủ động xây dựng các chương trình kế hoạch công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, trả kết quả cho khách hàng đúng theo quy định. Kết quả hoạt động của trung tâm trong 9 tháng đầu năm như sau:

Nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, người lao độngphẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, Trung tâm đã tổ chức hội nghị viên chức người lao động năm 2018.

Trung tâm đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận theo quyết định số 15/QĐ –SKHCN ngày 24/01/2019;theo đó hiện nay, Trung tâm có 4 phòng gồm: phòng Hành chính, phòng Kiểm định, phòng Thử nghiệm, phòng Tư vấn phát triển dịch vụ (giảm 02 phòng so với trước đây do sát nhập). Tổ chức sắp xếp nhân sự và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính và Phó trưởng phòng Kiểm định thuộc Trung tâm.Thực hiện tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị  và phục vụ kiểm tra công tác quản lý tài chính hoạt động thu chi dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng(Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 25/7/2019 của Sở KH&CN).

Về công tác khen thưởng VC- NLĐ: Trung tâm đã thực hiện sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và được Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, Trung tâm đã gửi báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục TCĐLCL; cử kiểm định viên tham gia đoàn kiểm tra về đo lường đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình thuận do Chi cục TĐC chủ trì; cửkiểm định viên tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao tay nghề nhân viên và đảm bảo chất lượng của các kết quả thử nghiệm, Trung tâm đã tạo mẫu và thực hiện so sánh liên phòng trong lĩnh vực TACN và muối, thủy sản, thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2019, cử 2 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 6 viên chức, người lao động tham gia đào tạo chuyển đổi hệ thống tài liệu theo Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; 22 viên chức tham khóa khóa đào tạo Hướng dẫn chuyển đổi  HTQLCL phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; 2 viên chức, người lao động tham gia đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu do Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế tổ chức; 2 viên chức, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực kiểm định dung tích và công tơ điện.

Về duy trì chỉ định của các bộ, ngành: Trung tâm được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá chuyển đổi, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Trung tâm đang thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp theo yêu cầu của đoàn đánh giá; Trung tâm được bộ Nông nghiệp đánh giá chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN. Trung tâm đã gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lĩnh vực phân tích phân bón theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP; hồ sơ đăng ký đánh giá và mở rộng phòng thí nghiệm chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

 Trung tâm cũng đã hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001cho 28đơn vị tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả hoạt động sự nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện phân tích  mẫu ATTP, đất, nước, phân bón, môi trường…: 3.913mẫu/24.668chỉ tiêu; kiểm định, hiệu chuẩn được 18.000phương tiện đo.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngđãchủ động xây dựng các chương trình kế hoạch công tác để triển khai thực hiệnnhiệm vụ được giao và chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, trả kết quả cho khách hàng đúng theo quy định.Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Trong 3 tháng cuối năm, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục chủ động trong công tác, phát huy hết năng lực, tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nâng caochất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

Tổ chức xét tuyển viên chức theo sự hướng dẫn của Sở Nội Vụ.

Phấn đấu thu sự nghiệp đạt và vượt kế hoạch giao.

Được Văn phòng Công nhận chất lượng công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017. 

Được Bộ NN&PTNT chỉ định Trung tâm là Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN.

Trung tâm tiếp tụcsoát các phương pháp thử, lập kế hoạchđăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã, thị trấn.

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top