Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

22/02/2024 95 lượt xem

Hiện nay, những quy định mới nhất về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được nêu rõ trong Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, được ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BXD.

Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được liệt kê tại Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2023/BXD sẽ được thực hiện thông qua các phương thức đánh giá nhất định. Cụ thể, các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

Phương thức đầu tiên là Phương thức 1, tức là thử nghiệm mẫu điển hình. Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này không quá 01 năm và chỉ áp dụng cho kiểu, loại sản phẩm được lấy mẫu thử nghiệm. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, phương thức này áp dụng khi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 và chứng chỉ này đang còn hiệu lực. Đồng thời, việc giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.

Phương thức tiếp theo là Phương thức 5, bao gồm thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này không quá 3 năm và yêu cầu giám sát hàng năm thông qua thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong và ngoài nước đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

Cuối cùng là Phương thức 7, với việc thử nghiệm và đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức này chỉ áp dụng cho lô sản phẩm cụ thể. Đây là phương thức được áp dụng cho cả sản phẩm sản xuất và nhập khẩu.

 

   Ảnh minh hoạ.

Theo quy định, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh. Việc này dựa trên kết quả chứng nhận từ tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo các sản phẩm đều phải trải qua quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng trước khi được phép lưu hành trên thị trường.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Tuy nhiên, các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Thông tư 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư 06/2020/TT-BKHCN. Các sửa đổi và bổ sung này đảm bảo rằng các quy trình công bố hợp quy luôn được cập nhật và phù hợp với quy định mới nhất của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện hồ sơ, trình tự và thủ tục công bố hợp quy, các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định và yêu cầu cụ thể, bao gồm việc cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và các yếu tố khác liên quan đến an toàn và tính bền vững của sản phẩm. Các cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra và đánh giá hồ sơ để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định trước khi được công bố hợp quy.

Quy định về công bố hợp quy không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đảm bảo sản phẩm được sử dụng trong xây dựng đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, mà còn tạo điều kiện công bằng cho doanh nghiệp tham gia thị trường, tăng cường sự cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp xây dựng.

                                                                                                                        Hữu Tân ST
Theo VietQ.vn

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top