Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

24/12/2019 34 lượt xem

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại các khoản 4 Điều 37, khoản 2 Điều 46, điểm d khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 79 của Luật chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi, bao gồm:

1. Chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố trong tiêu chuẩn công bố áp dụng;

2. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi;

3. Báo cáo tình hình thức ăn chăn nuôi;

4. Danh mục hoá chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2020

Hữu Tâm.

Bài viết cùng chuyên mục
Top