Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

03/02/2023 414 lượt xem

          Ngày 28/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

          Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Theo đó, UBND tỉnh đã phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của các đơn vị trong tỉnh gồm: Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các các sở, ban, ngành có liên quan.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (file đính kèm)./.

 Nguyễn Hạnh

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top