Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5

18/05/2023 301 lượt xem

Ngày Khoa học và Công nghệ ra đời như thế nào ?

      Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt giới trí thức, đến năm 2013 Việt Nam đã chọn ngày này để kỷ niệm, tôn vinh những người làm khoa học.

     Cách đây 60 năm, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay  mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

       Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Người khẳng định: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...".

        Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

          Ngày Khoa học và Công nghệ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong những ngày này nhiều hoạt động được Ngành Khoa học tổ chức, là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023

          Năm 2023, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam theo chủ đề: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”;  “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”.

Hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ

          Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, triển khai từ ngày 21/4/2023 (Ngày đổi mới sáng tạo quốc gia) đến ngày 19/5/2023. Các hoạt động chính của tuần lễ Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức từ ngày 15/5/2023 - 19/5/2023.

          Bên cạnh việc treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, tùy theo chức năng nhiệm vụ, các đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông qua hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Phát hành số đặc biệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên bản tin khoa học và công nghệ. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các tầng lớp Nhân dân và phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp của tỉnh. Tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam như: Chương trình gặp mặt giữa các nhà quản lý Khoa học và Công nghệ, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh; tổ chức triển lãm các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến hữu ích của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ tại các viện, trường, tổ chức Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp; khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của địa phương; chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao.

          Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề khoa học và công nghệ, bao gồm:

+ Hội nghị tập huấn về đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các cơ quan khối Đảng.

+ Hội nghị tuyên truyền, vận động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024”.

+ Hội thảo Giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt...) theo hướng an toàn.

+ Hội nghị tập huấn triển khai việc duy trì áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 102 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

           Và tổ chức, đón tiếp các học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

          Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 trong toàn tỉnh góp phần lan tỏa trong phạm vi cả nước và trong cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyễn Hạnh

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top