Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

16/11/2023 319 lượt xem

Ngày 15/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng).

Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu), Đại tá Lê Duy Quý – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu) cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục TCĐLCL.

Báo cáo kế hoạch công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2024, Đại tá Lê Duy Quý – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Cục TCĐLCL luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cơ quan Nhà nước nên việc áp dụng các Luật, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với quân đội có nhiều thuận lợi, hiệu quả.

TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, về thực hiện công tác xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng Tham mưu đã xây dựng và ban hành 01 QCVN về rà phá bom mìn vật nổ do Binh chủng Công binh chủ trì biên soạn. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN, thông báo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN/BQP trực tiếp đến các đơn vị thuộc đối tượng và các đơn vị có liên quan trong toàn quân, công bố danh mục trên Tạp chí Quân sự Quốc phòng, công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Năm 2022 và 2023 Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được lựa chọn xây dựng, áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015; đồng thời quán triệt và triển khai nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và chất lượng giải quyết công việc của cơ quan hành chính, đảm bảo thời gian theo quy định mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Trong hoạt động đánh giá sự phù hợp, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng trong sản xuất sửa chữa và quản lý, khai thác sử dụng tại các đơn vị trong toàn quân; quản lý chặt chẽ chất lượng đối với các dự án đầu tư, chương trình mua sắm thông qua hoạt động giám định, thử nghiệm chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa quốc phòng mua sắm, nhập khẩu đảm bảo đúng quy định.

Về công tác quản lý nhà nước về đo lường, duy trì nghiêm pháp chế đo lường, quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo liên kết chuẩn đo lường cho trang bị Đo lường – Thử nghiệm trong toàn quân, chấp hành đúng quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường theo phân cấp tại cơ sở Đo lường – Chất lượng. Thực hiện tốt việc liên kết chuẩn cho các chuẩn mẫu, phương tiện đo có độ chính xác cao của quân đội tại Nhà nước và nước ngoài; đánh giá chứng nhận 06 chuẩn đo lường chính cấp Bộ Quốc phòng; thực hiện kiểm tra nhà nước về công tác đo lường tại các đơn vị; tiếp tục triển khai chương trình so sánh liên phòng thử nghiệm. Tập trung nghiên cứu kiện toàn, quy hoạch hệ thống cơ sở đo lường, chất lượng phù hợp với tổ chức của quân đội, theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo theo vùng miền và phân cấp theo chuyên ngành…

Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu).

Cũng theo Đại tá Lê Duy Quý, trong năm 2024, yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội phải từng bước theo kịp trình độ phát triển hiện đại của vũ khí trang bị giúp người chỉ huy các cấp quản lý chắc tình trạng, chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng hóa quốc phòng trong mọi trạng thái. Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ có những thuận lợi cơ bản, luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng và các cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp công tác hiệu quả của ngành TCĐLCL quân đội với Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên cũng còn những khó khăn như: Năng lực trang bị của các cơ sở đo lường chất lượng ở cả ba cấp chưa được đầu tư đúng mức để đảm bảo khả năng kiểm tra, đánh giá chất lượng VKTBKT thế hệ mới được mua sắm và đưa vào biên chế trang bị của các đơn vị; việc đào tạo, xây dựng các chuyên gia đầu ngành TCĐLCL còn khó khăn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục TCĐLCL và Cục TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên tiếp tục đồng hành thúc đẩy hoạt động TCĐLCL đi vào chiều sâu. Đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn và các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế, mã số mã vạch, phối hợp trong công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL tặng Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia và bộ sách năng suất chất lượng cho Cục TCĐLCL, Bộ Tổng Tham mưu.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng nhấn mạnh, phát huy kết quả hợp tác trong những năm qua, Cục TCĐLCL mong muốn Tổng cục TCĐLCL tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hữu Tân ST
Theo VietQ.vn
Bài viết cùng chuyên mục
Top