Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ sắp sửa có hiệu lực

18/07/2019 63 lượt xem

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ sắp sửa có hiệu lực

 

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ.

Theo đó, Nghị định quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

 

 
  Description: https://s.dowload.vn/data/image/2019/06/14/nghi-dinh-51-2019-nd-cp.jpg


Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, sẽ bị một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức tối đa cho cá nhân là 50.000.000 đồng, tổ chức là 100.000.000 đồng.

 

 

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 đến 03 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Nghị định cũng quy định các Biện pháp khắc phục hậu quả mà Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Minh Toàn

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top