Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Muối

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Xác định hàm lượng ẩm
2 Xác định hàm lượng chất không tan trong nước
3 Xác định hàm lượng ion Canxi (Ca2+)
4 Xác định hàm lượng ion magiê (Mg2+)
5 Xác định hàm lượng ionsunphat (SO42-)
6 Xác định hàm lượng Iốt
7 Xác định hàm lượng kim loại nặng (P, Na, Ca, B, S, Mo, Fe, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd, As, Hg, ...)
8 Xác định hàm lượng NaCl

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top