Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

25/12/2019 188 lượt xem

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2019, Trung tâm đã phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức. Đồng thời tạo điều kiện cho VC–NLĐ trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chương trình công tác, kế hoạch của đơn vị. Thực hiện tốt trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Triển khai nghiêm túc việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng tốt chính quyền, tạo điều kiện phát huy dân chủ. Trung tâm đã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đội ngũ VC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, chất lượng, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thực hiện dân chủ tại đơn vị trong các buổi sinh hoạt cơ quan và họp giao ban hàng tháng; đảm bảo phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đảm bảo không xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí và quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với các cá nhân tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị. Lãnh đạo Trung tâm luôn lắng nghe ý kiến và  kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề còn khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của của viên chức, người lao động.

Trung tâm đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018 theo quy định; tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã thảo luận và thống nhất ban hành lại các Quy chế hoạt động như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, Quy chế đánh giá xếp loại viên chức, người lao động,… Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.  

Thực hiện các quy trình trong công tác quy hoạch, công tác bổ nhiệm; công tác xét và công nhận sáng kiến; đánh giá, phân loai; thi đua khen thưởng theo đúng quy định của Sở KHCN và UBND tỉnh. 

Trong năm 2019, đã có 10 viên chức, người lao động được nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên theo quy định; các chế độ, chính sách khác được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của viên chức, người lao động. Trong năm 2019 đã có 46 công chức, viên chức, người lao động Trung tâm được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban thanh tra nhân dân luôn phát huy trí tuệ, phấn đấu trong công việc triển khai thực hiện và giám sát theo chức năng quyền hạn và theo kế hoạch hoạt động đã ban hành; Trong năm 2019, qua quá trình giám sát, Ban thanh tra nhân dân chưa chưa phát hiện sai phạm nào.

Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi viên chức và người lao động (VC-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Tình hình nhận thức về chủ trương, ý thức trách nhiệm của mỗi VC-NLĐ được nâng lên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng hoàn thiện các quy chế hoạt động, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện quyết tâm cung cấp các dịch vụ một các tốt nhất đến khách hàng.

Trong năm tới để thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị có hiệu quả, Trung tâm tiếp tục phổ biến tuyên truyền về nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể VC-NLĐ trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Tiếp tục rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính; rà soát, ban hành các quy chế bám sát nội dung các văn bản cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Nguyễn Thị Hạnh

 

Bài viết cùng chuyên mục
 • Kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi viên chức và người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2020 Trung tâm đã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn kết chặt chẽ với nghiêm túc thực hiện dân chủ tãi đơn vị.
 • Nước đun sôi không sạch như khi phơi dưới nắng

  Công nghệ "phơi nước" mới này được hy vọng sẽ giải quyết các vấn đề về hạn hán, ô nhiễm nguồn nước của nhiều khu vực trên thế giới. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc tiếp cận với nguồn nước sạch vẫn được coi là một thách thức. Chúng ta vẫn thường mặc nhiên tin vào biện pháp đun sôi để lọc và khử khuẩn nước uống. Tuy nhiên, việc đun sôi nước không có khả năng loại bỏ hóa chất và các độc tố, cũng như những kim loại nặng lắng cặn gây hại cho sức khỏe.
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KIỂM NƯỚC THẢI

  Ngày 6 tháng 5 năm 2020, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số: 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải. Thông tư này quy định về kiểm định nước thải, bao gồm thu mẫu nước thải (thu thập mẫu vật môi trường là nước thải), đo kiểm môi trường nước thải tại hiện trường, kiểm định mẫu nước thải, điều kiện chuyên môn kỹ thuật của cán bộ kiểm định nước thải, bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong kiểm định nước thải.
 • Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

  Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020 công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm đã được triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 155/KH-SKHCN ngày 24/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian qua, không có VC-NLĐ Trung tâm vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động; không xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí và quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với các cá nhân tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị.
 • Kết quả hoạt động tháng 07/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

  Phát huy những kết quả đạt được, Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục chủ động trong công tác, phát huy hết năng lực, tích cực hoàn thành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung trong tháng qua, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không xảy ra sai sót, kết quả trả cho khách hàng đúng theo quy định.
 • Vi nhựa - Những tác động tới môi trường và sức khỏe con người

  Vi nhựa được tìm thấy ở khắp nơi trên hành tinh, từ tuyết và đất núi Bắc cực đến nhiều con sông và đại dương, từ các sinh vật phù du đến các loài sinh vật biển khổng lồ. Được coi là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn, vi nhựa có thể tích lũy vào cơ thể người qua thực phẩm và nước uống. Theo ước tính, một người ăn ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một lượng tương tự.
 • CÓ NÊN SỬ DỤNG ĐƯỜNG HÓA HỌC ?

  Đường hóa học còn được gọi chất tạo ngọt nhân tạo hay chất ngọt tổng hợp, là chất không có trong tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên, chúng không có bất kỳ một giá trị dinh dưỡng nào. Đường hóa học thường thường được dùng để thay thế đường tự nhiên vì chúng có vị ngọt rất cao, có thể gấp vài chục lần hoặc vài trăm lần so với đường kính (đường tự nhiên khai thác từ mía, củ cải đường).
 • Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.
Top