Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động tháng 12/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

25/12/2019 45 lượt xem

      Kết quả hoạt động tháng 12/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Trong tháng 12/2019, bám sát và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động của Trung tâm trong tháng như sau:

Về công tác tổ chức hành chính: hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm; xét và công nhận các sáng kiến năm 2019, kết quả Trung tâm công nhận 6 sáng kiến của 8 tác giả/nhóm tác giả; đánh giá, phân loại và đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với viên chức, người lao động năm 2019.

Về duy trì chỉ định của các bộ ngành: được Bộ NN&PTNT chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN&PTNT (Quyết định số 346/QĐ-QLCL ngày 29/11/2019)được Tổng cục TCĐLCL chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định đối với bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang và tiêu cự kính mắt theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực: cử 1 kiểm định viên tham gia đào tạo lĩnh vực áp kế lò xo và huyết áp kế; 3 viên chức, người lao động tham gia lớp tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế; 1 viên chức tham gia bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ; 1 viên chức tham gia tập huấn trong lĩnh vực báo cáo thống kê khoa học công nghệ.

Về hoạt động sự nghiệp: trong tháng 11/2019, Trung tâm đã thực hiện phân tích 634 mẫu với 3424 chỉ tiêu mẫu ATTP, đất, nước, phân bón, môi trường….; đo 38 điểm ĐTTĐ và kiểm định, hiệu chuẩn 1.894 phương tiện đo./.

Nguyễn Thị Hạnh

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top