Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả hoạt động tháng 09/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

04/10/2019 22 lượt xem

       Kết quả hoạt động tháng 09/2019của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Trong tháng qua, bám sát và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của của Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, trả kết quả cho khách hàng đúng theo quy định. Kết quả hoạt động của trung tâm trong tháng như sau:

Về công tác tổ chức,hành chính: Trung tâm thực hiện tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị và phục vụ kiểm tra công tác quản lý tài chính hoạt động thu chi dịch vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 25/7/2019 của Sở KH&CN).

Tham gia và được lựa chọn là nhà thầu cung cấp gói thầu Gói thầu số 2: Phân tích mẫu nước của dự án Xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn tại tỉnh Bình Thuận”.

Về công tác phối hợp: Trung tâm gửi báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong tháng 08/2019 cho Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục TCĐLCL; phối hợp với Chi cục TĐC và Công ty điện lực Bình Thuận tiếp tục thực hiện kiểm định đối chứng năm 2019; cử kiểm định viên tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh và Chi cục TĐC triển khai thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Về công tác xây dựng, duy trì áp dụng Hệ thống QLCL tích hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015, duy trì chỉ định các bộ ngành: Trung tâm thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp theo báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá Văn phòng Công nhận Chất lượng về đánh giá chuyển đổi, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017; phục vụ đánh giá chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN.

Cử 1 kiểm định viên tham gia bồi dưỡng về kiểm định trong lĩnh vực đồng hồ điện tại TP.HCM;

Về hoạt động sự nghiệp: Trong tháng 8/2019, Trung tâm đã thực hiện phân tích 800 mẫu với 6.500 chỉ tiêu mẫu ATTP, đất, nước, phân bón, môi trường; 4 mẫu vật liệu xây dựng; đo 26 điểm ĐTTĐ và kiểm định, hiệu chuẩn được 2.985 phương tiện đo.

Nhìn chung trong tháng qua, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, công tác kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn đúng quy trình, không xảy ra sai sót, kết quả trả cho khách hàng đúng theo quy định. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Khoa học & Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Trong tháng tới, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Trung tâm tập trung khắc phục vụ các điểm không phù hợp trong đánh giá giá chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; tiếp tục rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 cho UBND các phường, xã, thị trấn./.

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top