Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2019.

03/02/2020 69 lượt xem

Thực hiện văn bản số 122/CĐVC ngày 12/12/2019 cảu Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm 2019, vào ngày 10/01/2020 Trung tâm KTTCĐLCL đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2019 với sự tham dự của 28 viên chức và người lao động. Bà Lê Thị Kim Ngân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo trong hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2019, phương hướng kế hoạch năm 2020; Dự thảo báo cáo thực hiện chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của viên chức, người lao động năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019; Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2019; báo cáo tình hình tài chính của đơn vị năm 2018. Các đại biểu  đã thảo luận sôi nổi về các báo cáo và các quy chế hoạt động tại đơn vị. 

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Sở KH&CN về các danh hiệu và giấy khen cho các tập thể và cá nhân của Trung tâm. Trong năm 2019, Trung tâm có 4 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 27 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Trung tâm và 3 tập thể phòng thuộc Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có 11 cá nhân và Trung tâm và 3 tập thể phòng thuộc Trung tâm được Giám đốc Sở tặng giấy khen. 

Phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới, hưởng ứng phát động phong trào thi đua, các cá nhân và tập thể của Trung tâm đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020. Trung tâm và 4 tập thể phòng thuộc Trung tâm đăng ký thi đua đạt danh hiệu tập thể lao động lao tiến; 31/31 cá nhân đăng ký thi đua đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 27/31 cá nhân đăng ký thi đua đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và hiệu quả, Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với sự thống nhất của 100% các đại biểu tham dự./.

Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top